söndag 7 mars 2010

Behandla djuren som människor

Ska en undulat ha rätt till advokat för att hävda sina rättigheter? Det röstar schweizarna om på söndag. rapporterar Aftonbladet.

Schweiz verkar vara det enda landet som är på rätt väg och ens vågar ta i frågan. Schweiz har redan idag bland världens bästa djurrättslagar men detta vore ett stort steg i rätt riktning. Förslaget går ut på att djuren som farit illa skulle få rätt till advokat med möjlighet att kalla vittnen till rätten, jämföra med tidigare fall och överklaga, skriver Svenska Dagbladet.

Att man 2010 fortfarande behandlar djur som ägodelar är inte naturligt, djuren inkluderat människan har känslor och kan inte få utsättas för vad som helst. Varför skulle det vara ok att misshandla och döda ett djur men inte en människa, vari ligger skillnaden?

Att djur skulle få rättshjälp är ett steg i rätt riktning och jag hoppas att den debatten även skulle kunna föras i Sverige.

Forskning visar även att djurplågare blir misshandlare senare i livet, någon som även det är en orsak att faktiskt arbeta för att minska djurplågeriet i samhället.

torsdag 19 november 2009

Det var bättre förr. Nu tar vi livet av oss själva.

Giftlarm dyker upp med jämna mellanrum. För många ämnen finns idag riktlinjer om hur mycket och var ämnen får finnas. Vad man däremot aldrig testar är hur alla dessa gifter samverkar och förstärker skadliga effekter finns det försvinnande få studier på.

I dagens Aftonbladet finns några artiklar (1, 2, 3) om just vilka gifter vi utsätter våra barn för och hur det påverkar dom. Men detta är nog bara toppen på ett isberg. Det finns även en massa skadliga ämnen som är lagliga och fortfarande giftiga och farliga. Smakförstärkare, Azo-färger och aspartam är andra ämnen som ger skador och är rent giftiga.

I Aftonbladet tar man upp ämnen som man anser farliga och ger vissa råd:

Hygienprodukter. Solkrämer tvålar, parfymer, hårvårsprodukter och fuktighetskrämer kan innehålla butyl- och propylparabener. Använd parfymfria produkter och Svanenmärkta produkter.

Elektronikprodukter. Många elektronikprodukter avger kemikaliskt stoff. Stäng av apparaterna när de inte används och ha inte laddare kopplade till el när de inte används.

Plastkassar, duschdraprier och plastflaskor. Många mjuka plaster innehåller ftalater. Använd därför plastkassar sparsamt och köp hellre drycken i glasflaskor. Använd ett färglöst duchdraperi.

Kläder. Många textiler är preparerade med kemikalier. Tvätta dem minst en gång före användning.

Leksaker. Barnens favoriter innehåller ofta många farliga kemikalier. Köp bara leksaker som är tryckta med en CE-märkning. Undvik att ge barnen leksaker som är tillverkade före 1999, eftersom dessa ofta innehåller fler gifter än nyare leksaker.

Damm. Rester av damm kan innehåll PCB-gifter. Håll rent och fräscht, utan att använda parfymerade städprodukter. Vädra ofta.

Kombinationen av detta och gifterna vi får i oss via maten är idag ett hälsoproblem som kommer att växa. Den maten som våra barn får i skolan och inom barnomsorgen är ofta barnens huvudmål och är därför extra viktig för barnens hälsa. Flera rapporter har det senaste visat att visat att olika tillsatsämnen i maten kan vara skadliga. Glutamat[1] (E-nr 621-625) ger personlighetsförändringar, aggressivitet och problem med minne, koncentration och inlärning. I Holland är glutamat förbjudet och i Thailand är det förbjudet i skolor.Aspartam[2] (fick namnet Nutra-Sweet 1983) upptäcktes av en slump år 1965, när kemisten James Schlatter vid Searle Company försökte skapa en böldmedicin. Till en början listades ämnet av Pentagon som ett biokemisk krigsmedel. Idag finns Aspartam i mer än 6000 olika livsmedel i Europa och USA som sötningsmedel och har även beteckningen E951. Det finns över 92 olika sideffekter av Aspartam bland annat hjärntumörer och påverkan på inlärning och psyke. Studier av charkuteriprodukter som korv, bacon och skinka som innehåller mycket nitrit eller nitrat[3]> visar att en ökad konsumtion av charkuteriprodukter med 30 gram ökar risken för magsäckscancer med 15 till 38 procent något som dödar runt 1000 personer i Sverige varje år.

Så var det då bättre förr? Det beror på vad du menar med förr. Om man menar före kemikaliesamhället så är svaret ja. Med medicintekniken på dagens nivå och kemikalieanvändandet på 1800 tals nivå hade vi mått betydligt bättre. Betyder det då att vi bör gå tillbaka och sluta använda alla kemikalier? Nej, om man bara hade följt substitutionsprincipen och bytt ut alla av de farligaste kemikalierna mot miljö och hälsovänligare produkter hade problemen varit betydligt mindre, men i sann kapitalistisk anda struntar man i det och använder det billigaste och det som ger största möjliga vinst.[1] (Olney J. W. “Excitatory Neurotoxins as Food Additives: an evaluation of risk” Neurotox. 2(1980): pp 111, pp 163-192 )

Referens länkar till forskningsrapporter om glutamat och aspartam: http://www.msgtruth.org/related.htm

[2] Adverse Reactions to Aspartame: Double-Blind Challenge in Patients from a Vulnerable Population, Dr Ralph G. Walton http://www.mindfully.org/Health/Aspartame-Adverse-Reactions-1993.htm
Life-Span Exposure to Low Doses of Aspartame Beginning during Prenatal Life Increases Cancer Effects in Rats
http://www.ramazzini.it/fondazione/pdfUpload/EnvironHealthPerspect_115_1293-1297_2007.pdf

[3] World Cancer Research Fund: Food, Nutrition, Physical Activity and Prevention of Cancer, 2007
Susanna C Larsson ”Diet and gastrointestinal cancer: one-carbon metabolism and other aspects”
Avhandling på Karolinska institutet som presenteras 14/12 2006.Publicerad I Journal of the National Cancer Institute 060802

måndag 31 augusti 2009

Billigt kött = mindre regnskog!

Då var det dags att EU tar krafttag FÖR att fortsätta förstöra jorden IGEN då. Att man nu väljer att öka importkvoten från Sydamerika kommer medföra mer skövlade av regnskog och att men tränger ut och förstör det känsliga biotoperna i regnskogen än mer.

Förutom detta så slår det mot Svenska bönders möjlighet att producera mat i vårt närområde som faktiskt slipper fraktas runt halva jorden för att komma hit. Vilket enormt slöseri med naturresurser.

Ska man nödvändigtvis vara så korkad att man äter kött kan man ju i alla fall minimera miljöpåverkan och äta svensk eko-kött. Det värsta är att de flesta idioterna i både media och bloggare tycker detta är något bra... Idioter...


I media: SvD, sydsvenskan,

Bloggat: scratches and dust, krubb, Gester med ord, den hälsosamme ekonomisten,

tisdag 11 augusti 2009

Odlat kött snart i hyllorna, ska vi odla människokött?

I mina tidigare inlägg "vi borde äta människokött" och "äta människor. Del 2" diskuterade jag runt vad vi är beredda att tillåta för att få billigt bra kött och vart den moraliska gränsen går. De flesta är överens om att man inte ska döda och äta andra människor, men nu när tekniken att odla fram bara muskelceller i laboratoriemiljö ställs vi inför ett nytt dilemma. Vilken typ av kött skulle vara nyttigast för människan att äta? Svaret är människokött, det innehåller de proteiner som vi behöver i rätta proportioner och även det övriga näringsinnehållet är optimalt. Det innehåller inte heller främmande hormoner eller antibiotikarester. Så vad hindrar oss?

Gäller samma moraliska gränser för en bit kött som växt fram i ett labb som för en hel person? Hela 80% mindre miljöbelastning skulle odlat kött innebära. Inga plågade djur, minimala förluster av näring i för tillväxten, inga skövlade regnskogar, inga massiva sojaodlingar för att förse köttindustrin med "tillväxt material". Finns det då några moraliska problem? Och vart går gränsen.

Att odla fram en vadmuskel från genetiskt material från en människa eller en skinka från en gris på samma sätt, vad är skillnaden? Enligt mig ingen. Så vi borde kanske till och med titta på övriga fördelar med att odla fram muskler baserade på människor. Det finns säkert forskning på muskelsjukdomar som skulle unna gynnas av den typen av forskning. Och när man ändå är på gång och forskar om särskilda ändamål så kanske man även kan odla fram ben, benmärg, hud, hårsäckar, ögon hjärta mm om man fortsätter att forska. Detta vore en enorm tillgång för människan om vi kunde ta fram "reservdelar" på ett sånt sätt.

Så fortsätt att forska på att odla människokött i labb, för djurens skull och för människans skull, både som mat och som reservdelar.

I media: Ab Bloggar: 1, 2, 3, 4, 5

fredag 7 augusti 2009

Fisket är den största orsaken till algblomningen

Nu är algblomningen igång längs den svenska Östersjökusten, många tror att övergödningen är den största boven i dramat. Men senare forskning visar på att obalansen i Östersjön till stora delar beror på utfiskningen. Det beror på att fisket har en avgörande betydelse för hela näringskedjan. För när torsken fiskas ner så gynnas skarpsillen eftersom skarpsillen står högt upp på torsken matsedel. Och dagens mycket stora skarpsillsbestånd i Östersjön gör i sin tur livets surt för havets djurplankton, eftersom djurplankton är föda för skarpsillen. Och eftersom djurplankton i sin tur äter växtplankton, alger, så finns det gott utrymme för stora algblomningar när fienden i form av djurplankton är borta.

Bekämpningsmedel kan också vara ett större problem än vad man tidigare trott. Bekämpningsmedel från jordbruket kan ge samma effekt som övergödning, och bidrar till problemet när de hamnar i vattnet. Bekämpningsmedel slår ut de organismer som äter alger. - Vattenväxter är väldigt känsliga för låga koncentrationer av växtbekämpningsmedel, medan alger har en högre toleransnivå, säger Lina Wendt Rasch, ekotoxikolog vid Lunds universitet.

Att fisket har stora effekter på obalansen i Östersjön har också medfört kedjereaktioner som fågeldöd eftersom sjöfåglarna inte får samma mängd B-vitaminer, detta gör att dom dör av b-vitaminbrist. Nästa kedjereaktion känner vi inte till än men det verkar inte som om obalansen är på väg att komma till en ny balans än utan snarare så sprider sig obalansen utifrån Östersjön och drabbar även andra närliggande biotoper.

Den senaste tidens uppgifter om att faran är över för Östersjöns torskbestånd är felaktiga och ett beslut om att börja fiska på beståndet påverkar med parametrar än just torskbeståndet. Så totalstopp på torskfiske och mindre utsläpp av näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket är ett måste för att återställa balansen i Östersjöns ekosystem.

I media: SvD, Ab, Ex, Dn

tisdag 4 augusti 2009

Äta människor? Del 2

För er som inte läste mitt förra inlägg gör det först, läs även kommentarerna på det. Inlägget finns här.

Mitt inlägg var mest en satir i andan av ”Ett anspråkslöst förslag”(eng. A Modest Proposal) en satirisk artikel skriven av Jonathan Swift 1729 i en engelsk tidning om hur man ska lösa svältproblemen på Irland. Ett anspråkslöst förslag för att hindra fattigas barn från att bli en börda för deras föräldrar eller landet och göra dem nyttiga för allmänheten. Jonathan Swifts förslag går ut på att de fattiga kan förbättra sin ekonomiska situation genom att sälja sina barn som delikatesser till rika människor. Swift för en omsorgsfull argumentation för sitt förslag, där han beskriver olika sätt att tillreda barnen och avvisar risken för att förslaget skulle leda till att Irland avfolkas. Skriften är sarkastisk och inte menad att tas på allvar. Dock missade många människor syftet med artikeln och Swift kritiserades skarpt för sitt inhumana förslag.

Det var i den andan inlägget var skrivit, men jag kryddade till det med att svara i kommentarer och på andra bloggar med samma anda. Mitt ingångsvärde i debatten är dels, till vilket pris vill vi i västvärden ha billigt kött. Ett annat ingångsvärde var, vad är vi människor kapabla till om vi inte begränsas av moral. Eller om vi måste ta ställning till överlevnad kontra moral.

Att man som i ” Ett anspråkslöst förslag” eller klassikern ”soylent green” hamnar i ett sånt läge att man kan lösa samhällsproblem genom att äta upp människor, skulle vi göra det och vart skulle gränsen gå. I filmen ”soylent green” är jorden grovt överbefolkad och havet är totalt utfiskat. För att föda befolkningen används då, av nöd och i hemlighet döda människor som föda.

Att vi inte är i ett sånt läge i vårt samhälle idag gör hela diskussionen helt absurd. Men i Jonathan Swift ”Ett anspråkslöst förslag” var läget ett annat och vissa övervägde säkert möjligheterna. I en framtida situation som i ”soylent green” skulle säkert tanken också väckas. Den moraliska gränsen för vad man gör för sin egen överlevnad är ganska tunn. I filmen ”alive” förskräckas de flesta åskådare av att de överlevande i en flygplansolycka tvingas äta de döda för att själva överleva. Att detta skulle ske i en större skala vid en global katastrof är oklart, men människor gör extrema saker för att överleva.

Den andra aspekten är vad vi väljer att blunda för när det gäller att få billigt kött på matbordet. Att regnskogen är på väg att helt utrotas pga av att vi vill ha billig biff på bordet eller att havet damsugs på allt levande och bestånd är på väg mot kollaps tänker folk ofta inte på. Men vart är vi på väg? Att föda en explosionsartad befolkningstillväxt kommer sätta än mer press på miljön och flytta de moraliska gränserna än längre. Vad är nästa steg på den vägen? Vad kommer vi tillåta oss göra föra att i panik föda befolkningen. Personligen tror jag att vi inte kommer stanna och tänka om förrän vi redan har förstört våra chanser till överlevnad i den stora skala som vi idag finns på planeten.

I media: Ab, SvD, Ex, SvD,

Bloggar: LITE SMÅPLOCK. David Gottlieb, Insiktslyftning, Gameover, kajraving, skogens drottning,

måndag 3 augusti 2009

Begränsa rätten till barn!

Media (Ab) rapporterar om en kvinna som är gravid för fjortonde gången – trots att alla tidigare barn blivit omhändertagna. Hur tänker människor egentligen? Vilket ansvar för överbefolkningen tar staten?

Jag rekommenderar alla att se filmen Idiocracy, det är en komedi men med en viss verklighetsanknytning. Filmen bygger på att ”white trash” reproducerar sig väldigt mycket mer än vad akademiker gör och att Darwins teorier om vem som är mest lämpade enligt det naturliga urvalet att överleva kommer att dominera rasens utveckling. I detta fallet blir det en fördumning av mänskligheten som leder till framtida katastrof.

Man kan dra lite paralleller när man läser om att Theresa Winters, 36, säger till Daily Mail att hon inte kommer sluta bli gravid och föda barn förrän hon får behålla ett. Mänskligheten är inte bara på väg mot en överbefolkning utan också en överbefolkning av korkade människor.

Vi måste som samhälle göra något åt detta. En gräns vi 2 barn per par föräldrar eller 1 barn per person om man räknar 1 barn som en halv person per förälder är rimligt. Då kan vi hålla nere befolkningstillväxten och väga upp den genetiska likriktningen i genpolen. I Sverige skulle man kunna införa regler som gör att du inte får barnbidrag för mer än 2 barn. I andra hand kanske sterilisering när man nått sin ”kvot” skulle fungera bra.

Överkonsumtionen från den växande befolkningen är det största miljöproblemet vi har och det miljöproblemet ingen vågar prata om.